Wonen langs het spoor: Gezondheidseffecten trillingen van treinen

Dat er naast materiele schade ook immateriële schade qua gezondheid kan optreden wordt beschreven in RIVM rapport 2014-0096. Het rapport is als bijlagen bijgevoegd. (bijlage RIVM rapport)

Een van de conclusies in het rapport luidt al volgt:

De ondervonden ernstige trillinghinder en slaapverstoring worden dus vooral gerapporteerd in relatie tot goederentreinen. Er worden geen directe effecten van trillingen op ervaren gezondheid en medicijngebruik gevonden. Uit geluidonderzoek weten we echter dat chronische ernstige hinder en slaapverstoring samenhangen met meer serieuze en lange termijn gezondheidseffecten zoals hart- en vaatziekten, een toename van medicijngebruik en (on)welbevinden. Voor trillingen is onbekend wat de lange termijn gezondheidseffecten zijn maar we verwachten dat de gezondheidseffecten vergelijkbaar zijn met die van geluid. 

Download via onderstaande link de bijlage:
rivm gezondheid trillingen trein