2 juli Verslaglegging inloopspreekuur Prorail

Verslaglegging door lotgenoten inloopspreekuur Prorail

Gespreksverslag van het eerste inloopspreekuur met Pro Rail van 12.00 uur tot 12.30 uur op maandag 2 juli 2018.
Aanwezig waren 3 vertegenwoordigers van Pro Rail en 1 van het ministerie van infrastructuur en 8 belanghebbenden. De belanghebbenden waren goed verdeeld over het hele traject en wel van Pannenschuur buiten, Past. van de Meijdenstraat, De Lind, Station, Canisiusstraat en Land van Cuijckstraat.
Pro Rail heeft aangegeven dat een onderzoek wordt gestart wat ongeveer 2 maanden in beslag zal nemen. In die 2 maanden zal gedurende 6 weken de omgevingslast worden gemeten en als dat voor de goederentreinen niet genoeg blijkt kan die periode uitgebreid worden. Er zal op 2 punten worden gemeten. Het verzoek is gedaan om op meerdere punten te meten en ook op een punt waar geen werkzaamheden zijn verricht. Zodat men kan vergelijken. Ook is de vraag gesteld aan te geven wat de intensiteit is van het spoorwegverkeer tijdens de meetperiode en daarvoor of daarna. Er is geen vergelijking mogelijk omdat er geen 0 meting is gedaan. Daar was het project te klein voor. Onze gegevens zullen worden gekoppeld aan gegevens van Tilburg die wel voorhanden zijn. Men zegt dat de snelheid van de treinen niet is veranderd.
Ook is de vraag gesteld wat er is veranderd omdat geluid en trillingen sinds oktober 2017 fors zijn toegenomen. Er waren mensen aanwezig die forse schade hebben maar in de afhandeling daarvan weinig vooruitgang zien.
Ook waren mensen bekend met een zogenaamde bobbelende trein.
Toegezegd is dat de resultaten van het onderzoek teruggekoppeld en besproken zullen worden.

Beste kartrekkers,

Wij komen zojuist van ons inloopgesprek. Allereerst onze dank en waardering voor al het werk dat jullie verrichten. Dankzij de info die we van jullie hebben gekregen gingen we beter voorbereid het gesprek in.

We zijn vriendelijk ontvangen en kregen de ruimte om ons verhaal te doen. Dat verhaal luidt dat we wonen in de Hoogstraat, aan het spoor, dat we daar al 42 jaar wonen en dat we dus wel wat gewend zijn, maar dat we sinds eind vorig jaar een opvallende toename van overlast ondervinden van trillingen, maar ook van geluid. Er werd ons verteld wat we eigenlijk via jullie al wisten. Dat er onderzoek komt, dat we over ongeveer drie maanden geïnformeerd worden, dat Prorail weinig kennis heeft van trillingoverlast, dat daarvoor, anders dan voor geluidsoverlast, geen regelgeving en budget is. Ik had de indruk dat Prorail wel beseft dat er een reëel probleem ligt. Gelet op alle reacties uit de diverse gemeenten kunnen ze daar niet om heen.

Wat ons opviel:
– Over oorzaken en dus oplossingen voor de trillingen tasten ze in het duister. Dat verbaast ons.
– Opvallend ook dat in de gemeenten waar geen wijzigingen op of aan het spoor zijn aangebracht het laatste jaar overlast door trilling is ontstaan. Dat bevestigt ons in het idee dat het te maken heeft met de inzet van ander materieel en wijziging van de dienstregeling/snelheid van de treinen.

– Wij hadden ook opmerkingen over de toegenomen geluidsbelasting. We hebben zelf wat metingen verricht en zien een toename van de dbA op de achtergevel en in huis. Ons werd verteld dat geluidsbelasting niet wordt meegenomen. Dat is blijkbaar een ander traject. Jammer, want daarvoor gelden nu juist wel wettelijke normen waaraan Prorail gebonden is. Het centrum van Oisterwijk is een gebied waar de wettelijke geluidsnormen al worden overschreden. Veranderingen die toename van die overschrijding tot gevolg hebben lijken ons niet toegestaan. We bezinnen ons nog op wat we daar mee gaan doen.
– We hebben nog de toekomstplannen aangekaart. Toename van het goederenvervoer ivm de perikelen rondom de Betuwelijn en uitbreiding van het personenvervoer en dus toename van de sneltreinen. Prorail gaat bij de berekening van overlast uit van de belasting niet per trein, maar van de gemiddelde belasting in een tijdvak. Dat betekent ook in hun berekening dus dat de toename van de overlast toeneemt. Men wees ons op het maatschappelijk belang van openbaar vervoer. We hebben aangegeven dat het belangrijk is dat bij planvorming bij werkzaamheden aan het spoor en wijzigingen in de dienstregeling de gevolgen voor de omwonenden vooraf in kaart worden gebracht en meegewogen en dat maatregelen worden genomen om de overlast te voorkomen. We hebben de indruk dat dat nu niet, te weinig of te laat nalv klachten gebeurt.

Ik hoop dat jullie iets aan deze info hebben.

Beste actievoerders van Oisterwijk trilt,

Wij waren als lotgenoten met 5 personen.

De bijeenkomst begon om stipt 16 uur en sloot ook precies om 16.30 af.
Die 30 minuten werden als volgt ingedeeld:
Het zich voorstellen van de 5 panelleden, ieder specialist op eigen terrein.
Het zich voorstellen van de 5 lotgenoten.
Daarna kreeg de trillings en geluidsspecialist Nils Yntema het woord. Hij vertelde over het onderzoek dat gehouden gaat worden naar de oorzaak van de trillingen. En dat ze in het najaar een goed beeld gaan hebben over de trillingen die ontstaan door het treinverkeer. Voor hen is het dan nog niet helder wat ze daaraan en daarmee kunnen doen.
Toen ik het woord kreeg, vroeg Ron Jasper waar ……. lag. Dat kon ik niet snel vinden. Hij vond dat ons huis relatief ver van het spoor lag, maar wel binnen die 300 meter die door de Staatssecretaris aangehouden gaat worden.
Ik vertelde hem dat, toen wij ons huis lieten bouwen, dat we ons nooit voorgesteld hebben dat het zoveel invloed heeft op je leven heeft, als je in de buurt van een spoor gaat wonen. En dat ik me nu in een situatie bevind, waarin ik echt liever niet in wil zitten.
Te weten, dat ik eerst trillingen voel en dan het geluid van de aankomende trein hoor. Dat het voor mijn gevoel vanaf een uur of 11 ‘s avonds een af en aan rijden van treinen is. Dat je bij de eerste trillingen al denkt van wat is er aan de hand en je in alert toestand raakt en dat daarna de trein zo ongeveer een geruststelling is.. Maar dat je je wel zorgen gaat maken over het behoud van je huis, nu en in de toekomst, temeer daar ons meer en langere treinen beloofd worden i.v.m. werkzaamheden aan de Betuwe lijn. De meneer, die namens de Overheid aanwezig was, Rolf van Zwieten, bracht naar voren dat het in de toekomst minder erg zal gaan worden omdat de staatssecretaris nu met een beleid gaat komen voor de bestaande tracés. Maar dat had even niets te maken met de aankondiging van meer treinverkeer de komende jaren.
Vervolgens vertelde mijn man nog eens dat wij volgens de nieuwste regels van milieu e.d. gebouwd hebben en dat we daar veel geld ingestoken hebben en dat het dan wel erg triest is dat nu de kalk van de muren springt en dat er scheuren in de hoeken van de kamers en in de plafonds verschijnen.
Een ander lotgenoot had een vraag of er ook nog een tunnel gebouwd ging worden bij de spoorwegovergang richting de Boerenbond, omdat ze al een keer bijna vast gezeten had met haar rolstoel. De secretaresse mevrouw Riette de Graaf kapte op een geven moment terecht dit gesprek omdat dat niet het onderwerp was vandaag.
De derde “partij” was iemand die aan de George Perklaan woont, maar bedrijfsmatig ook veel panden heeft aan de Schijfstraat. Zijn ervaringen waren ook van trillende wekkers of lampjes op nachtkastjes in beide gebieden. En hij had huizen/panden die op zand en op palen gebouwd staan. En in beide gevallen was er trilling overlast. Dat werd toegegeven door Yntema. Deze lotgenoot vroeg wat er nu eigenlijk veranderd was aan het spoor. Behalve de tunnel antwoordde Ron Jaspers waren de houten dwarsliggers vervangen door betonnen dwarsliggers. En dat zou een verbetering moeten zijn….
Het werd tijd af te sluiten, ik had nog een vraag of als je hoger (wij slapen op de 2de verdieping) woont, de trillengen heviger zouden kunnen zijn? Nils Yntema gaf aan dat de trillingen aankomen bij een huis en dat het huis daarop reageert door (sterk overdreven) te bewegen en te zwiepen. Het huis kan zelfs ook geluid veroorzaken. Hij stelde nog de vraag of ik een moment kon noemen waarop de klachten zich verhevigd hadden. Daarop ontkennend geantwoord, omdat wij maanden in het buitenland verblijven en dat het echt steeds opnieuw heel erg wennen is bij thuiskomst vanwege het geluid en de trillingen van het spoor.

Wij hebben ons aangemeld voor deze informatieronde om jullie te steunen. De verrassing was dat er een heel panel zat i.p.v. alleen Irene Bakker. De teleurstelling was natuurlijk dat de Gemeente Oisterwijk niet vertegenwoordigd was. Ik heb weinig hoop op verandering, misschien dat voor het specialisten panel de klachten gezichten krijgen en dat zou dan wellicht een positieve invloed hebben op de voortgang van het proces om tot oplossingen te komen.

Aanwezige “specialisten”:
Rene Vegter woordvoerder van ProRail
Nils Yntema beleidsadviseur milieu ProRail
Rolf van Zwieten namens de Overheid
Riëtte de Graaf , communicatie adviseur ProRail
Ron Jasper projectleider van het nieuwe station in Oisterwijk

Met hartelijke groet,