Update ProRail

Update trillingshinder Oisterwijk

Eerder heeft u een melding gedaan bij ProRail over hinder van het spoor en treinverkeer. We houden u met deze e-mail graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sinds de werkzaamheden aan het spoor in oktober 2017 wordt er door u als bewoner meer trillingshinder ervaren. Vergelijkbare vragen van bewoners spelen ook in andere gemeenten tussen Oisterwijk en Oosterhout. ProRail gaat nader onderzoek doen naar aanleiding van deze meldingen.  De vragen die ProRail heeft ontvangen, beantwoorden we hieronder.

Veelgestelde vragen door bewoners in Oisterwijk

Naar aanleiding van de vele meldingen in Oisterwijk heeft ProRail aangegeven nader onderzoek te doen naar de achtergrond en aard van de meldingen in relatie tot de spoorinfra en het materieel, wat houdt dit onderzoek in?
Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van feitelijke informatie over de oorzaken van de trillingen. Met andere woorden antwoord krijgen op de vraag ‘wat is er aan de hand?’. Het onderzoek bestaat uit gelijktijdige trillingsmetingen in Dorst, Rijen en Oisterwijk. Hiermee willen we meer informatie krijgen over de onderlinge relatie van de klachten en de relatie met de diverse treintypen die voorbij rijden.

Wanneer worden er resultaten verwacht van het onderzoek?
De exacte opzet van dit onderzoek wordt nog nader uitgewerkt met de betrokken gemeenten. Ook moet er nog een bedrijf worden gecontracteerd dat de metingen gaat verrichten. De resultaten worden verwacht in het derde kwartaal van 2018.

Gaat ProRail meten bij woningen in Oisterwijk?
In het eerder genoemde trillingsonderzoek worden geen metingen uitgevoerd bij woningen.
Wanneer een eigenaar van een woning een schadeclaim indiend, dan volgt ProRail het trillingsschadeprotocol. 
Als volgens dit protocol niet volledig uit te sluiten is dat schade ontstaan kan zijn door het passerende treinverkeer, dan zal opdracht worden gegeven voor een trillingsmeting en onderzoek naar de schade.

Wat is de oorzaak van de trillingen in Oisterwijk?
Het is algemeen bekend dat bij treinverkeer trillingen ontstaan. Het optreden van hoge trillingsniveaus is ook van alle tijden. De vraag is nu wat de extra trillingshinder veroorzaakt op dit moment. Hier wordt in het eerder genoemde onderzoek een antwoord op gezocht.

Is er na het onderzoek een oplossing voor de trillingen?
Er is geen oplossing zonder ingrijpende gevolgen voor het spoor of de dienstregeling. Aan de hand van de resultaat van het onderzoek zal worden bekeken of er vervolgstappen om de trillingshinder te verminderen redelijkerwijs ondernomen kunnen worden.

Wordt eventuele schade aan huizen onderzocht?
Wanneer een eigenaar van een woning een schadeclaim indiend, dan volgt ProRail het trillingsschadeprotocol. Als volgens dit protocol niet volledig uit te sluiten is dat schade ontstaan kan zijn door het passerende treinverkeer, dan zal opdracht worden gegeven voor een trillingsmeting en onderzoek naar de schade.

Hoe kunnen bewoners een schadeclaim indienen bij ProRail?
Om een schademelding te kunnen afhandelen, vraagt ProRail aan de eigenaar van de woning om een schadeformulier in te vullen en op te sturen. Dit schadeformulier kan opgevraagd worden bij de afdeling Publiekscontacten van ProRail via 0800 – 776 72 45. Op basis van het ingevulde schadeformulier ontvangt de melder vervolgens een schriftelijke reactie waarin we aangeven hoe ProRail de schadeclaim verder in behandeling nee

Is er nog onderhoud uitgevoerd na de werkzaamheden in oktober 2017?
Sinds 2017 november is op diverse momenten het spoor geïnspecteerd door onze aannemer en door inspecteurs van ProRail. Geconstateerd is dat de nieuwe ES-lassen (elektrische scheidingslassen) meer hinder gaven. In de week van 19 februari is onderhoud uitgevoerd aan deze ES-lassen. De zogenaamde profielplaatsjes van de nieuwe ES-lassen zijn geslepen. De treinen rijden hierdoor soepeler over de ES-lassen.

Artikel BN DeStem
Op 11 april publiceerde BN De Stem een artikel over het nadere onderzoek. U kunt dit artikel hier lezen:
https://www.bndestem.nl/oosterhout/grondig-onderzoek-naar-trillingen-spoor-tussen-oosterhout-en-oisterwijk~a0296b2b/

Informeren bewoners
Samen met de gemeente Oisterwijk bekijkt ProRail hoe en wanneer we bewoners het beste kunnen informeren. Wanneer er meer bekend is over de aanpak en de planning van het onderzoek, organiseren de gemeente Oisterwijk en ProRail een bewonersavond. We verwachten dit voor de zomer te kunnen plannen. Uiteraard wordt u hiervoor uitgenodigd.