Trillingen langs het spoor

Rond het spoor zijn soms trillingen voelbaar. Van passerende treinen, of van werkzaamheden aan het spoor of station. Die trillingen kunnen invloed hebben op mensen, maar ook op gebouwen langs het spoor. Voor onze omgeving willen we een goede buur zijn. Dus we nemen zorgen van omwonenden serieus. (bijlage Trillingen langs het spoor)

bron: www.prorail.nl