Trilingen langs het spoor

Rond het spoor zijn soms trillingen voelbaar. Van passerende treinen, of van werkzaamheden aan het spoor of station. Die trillingen kunnen invloed hebben op mensen, maar ook op gebouwen langs het spoor. Voor onze omgeving willen we een goede buur zijn. Dus we nemen zorgen van omwonenden serieus.

Trillingen door treinverkeer

Trillingen van passerende treinen, van werk aan het spoor… Er zijn verschillende soorten trillingen. Voor trillingen door rijdende treinen zijn er nu geen wettelijke normen. Dat maakt het voor ProRail lastig om maatregelen tegen trillingshinder te nemen. Bij klachten van omwonenden over trillingen kijken we naar de staat van onderhoud van het spoor. Soms kan onderhoud aan het spoor de hinder verminderen of oplossen. Maar als dit niet het geval is, kunnen we in de meeste gevallen geen maatregelen treffen.

Het soort trein of de belading ervan kunnen ook meespelen bij het ervaren van trillingshinder. Maar ook de bodemgesteldheid of het type woningen kunnen een rol spelen. Doordat er geen wetgeving is en ook richtlijnen ontbreken voor trillingen door treinverkeer, kunnen wij echter niet ingrijpen in de dienstregeling, of de snelheid van treinen veranderen.

Trillingen door treinverkeer veroorzaken zelden schade aan woningen of gebouwen. Mocht u toch van mening zijn dat deze trillingen schade aan uw pand hebben veroorzaakt, dan kunt u hiervan melding doen bij Publiekscontacten ProRail. Bij de afhandeling van deze schademelding volgen wij het door TNO opgestelde schadeprotocol.

Aanleg nieuw spoor: Beleidsregel trillinghinder spoor

Soms wordt nieuw spoor aangelegd, een traject gewijzigd of opnieuw in gebruik genomen. Voor zulke grote veranderingen neemt de minister een tracébesluit. Pas dan mag de verandering doorgaan. Bij een tracébesluit zijn er wel richtlijnen van de rijksoverheid voor trillingen. Deze zijn vastgelegd in de Beleidsregel trillinghinder spoor ( klik hier voor de link. ). ProRail onderzoekt de trillingen in de nieuwe situatie. We stellen aan de hand van deze beleidsregel ook maatregelen voor als het nodig is. Bekijk via onderstaande film  hoe wij dit doen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om rubberen plaatjes onder de spoorbielzen (‘dwarsliggers’), of rubberen matten onder het grind (‘ballast’). Of we brengen trillingswerende verticale wanden aan, in de bodem.

Onderzoek

Het ontstaan van trillingen en het effect van maatregelen is nog moeilijk te voorspellen. Er is bijvoorbeeld nog geen standaard rekenmodel beschikbaar. Elke situatie vraagt maatwerk, zo verschilt de samenstelling van de bodem in Nederland soms om de paar meter en spelen de trein zelf, de rails en het type gebouw waarin de trilling voelbaar is een rol. Om hier meer inzicht in te krijgen, doen we continu onderzoek naar trillingen door treinverkeer. Dat doen we samen met kennisinstellingen, marktpartijen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ervaringen

We begrijpen dat geluid en trillingen hinder kunnen veroorzaken. Soms kunnen we dit oplossen, soms niet. Bovendien ervaart niet iedereen hinder van het spoor op dezelfde manier. In onderstaand filmpje laten we bewoners aan bod uit Hilversum, Rotterdam en Tricht. Ieder met hun eigen verhaal. Dolf de Gruijter van het RIVM geeft toelichting.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen Trillingen langs het spoor

Brochure Trillingen langs het spoor

Wat voor soorten trillingen zijn er? Bestaan er wettelijke normen voor trillingen? Wat als u hinder heeft van trillingen, of zelfs schade? Wanneer kan ProRail maatregelen nemen en wanneer niet? Wat doet ProRail en wat zijn de taken van andere partijen rondom het spoor?

Lees meer in onze brochure Trillingen langs het spoor.

bron: www.prorail.nl