Te nemen stappen

Wellicht dat het handhaven op korte termijn middels Burgerinitiatief via juridische weg aan de rechter moet worden voorgelegd en zo de schade, in zowel materiele als inmateriele zin, niet verder te laten oplopen alleszins redelijk is.