Standpunten Provinciale Staten

De provinciale verkiezingen staan voor de deur. Wij dagen de lokale vertegenwoordigers van partijen uit om hun standpunt over de trillingsproblematiek kenbaar te maken op de sociale media.

Ook Marcel Derijckere heeft zijn standpunt over onze problematiek met ons gedeeld. Marcel, dank je wel voor de aandacht op provinciaal niveau. We nemen contact met je op als er nieuws is over de aanpak van trillingsproblematiek.

De trillingen door en langs het spoor in onder andere Oisterwijk en Rijen moeten natuurlijk worden aangepakt. Het kan niet zo zijn dat huizen beschadigingen oplopen door voorbijrijdende treinen. Wat het CDA betreft moeten er maximale inspanningen komen om de trillingen te verminderen. De meest efficiënte maatregel daartoe is het drastisch verminderen van goederentreinen op de Brabantroute. Gelukkig gaat dat de komende jaren gebeuren dankzij de Betuweroute en uiteindelijk hopelijk ook de elektrificatie van de IJzeren Rijn. Echter, daarmee is het probleem niet opgelost. Ook passagierstreinen zorgen voor overlast en trillingen. Het CDA steunt daarom ook het onderzoek naar een lagere snelheid van treinen die door Oisterwijk en Rijen rijden. Daarnaast moeten maatregelen zoals dempers zo snel mogelijk worden toegepast. De Provincie moet daarin een leidende en stuwende rol spelen.

De provinciale verkiezingen staan voor de deur. Wij dagen de lokale vertegenwoordigers van partijen uit om hun standpunt over de trillingsproblematiek kenbaar te maken op de sociale media.

Gerben van den Broek van Lokaal Brabant stuurde ons het volgende:

Lokaal Brabant wil aandacht voor de spoorverbindingen en dan met name het spoor van Breda naar Utrecht, de zogenaamde Brabant-route (Breda – Dorst – Gilze-Rijen – Tilburg – Oisterwijk – Boxtel – Best – Eindhoven), het goederen en gevaarlijke stoffen vervoer over het spoor en de trillings- en geluidsoverlast bij de intensief in gebruik zijnde spoorwegen. Verder vragen wij aandacht voor de (door)ontwikkeling van de haven in Moerdijk, vernieuwing van de Moerdijkbrug en verbetering van de capaciteit van de brug bij Ravenstein. De impact van deze projecten op de naaste omgeving is groot. Daarom dient de provincie gemeenten en haar inwoners bij te staan in de strijd tegen mogelijke overlast.