Provincie Noord-Brabant

Bewoners van de gemeente Dorst hebben vragen gesteld aan de Provincie (gelet op de samenstelling van de Stuurgroep “BrabantStad Bereikbaar” waarin een gedeputeerde en diverse wethouders van Brabantse steden zitting in hebben. 

De brief van 27-maart 2018 is bijgevoegd.

Op grond van de antwoorden van de Provincie (lees: Stuurgroep met wethouders uit diverse gemeenten) voelt men zich in het geheel niet verantwoordelijk en wordt gewezen naar ProRail. 

Download via onderstaande link de bijlage:
Brief Provincie Noord-Brabant