Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

Uiterlijk 2020 kunnen reizigers op de drukste trajecten in de brede Randstad elke 10 minuten opstappen op een intercity of de Sprinter. Voor de Brabantse trajecten betekent PHS meer treinen die per uur rijden. Reizigers kunnen zo de trein nemen zonder hun reis vooraf te plannen. Dit vraagt aanpassingen aan sporen, seinen en wissels. Ook stations worden aangepast. Met dit reizen zonder spoorboekje en met extra ruimte voor het groeiende goederenvervoer over het spoor worden steden, bedrijven en knooppunten beter bereikbaar.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en ProRail werken de plannen uit en bespreken deze met BrabantStad Bereikbaar. Waar nodig leggen zij de plannen ter inzage voor omwonenden.

 Stuurgroep BrabantStad

C.A. (Christophe) van der Maat Gedeputeerde provincie Noord-Brabant (VVD) 

T (073) 681 20 54 | E cvdmaat@brabant.nl

A.L.E. (Alfred) Arbouw Wethouder gemeente Breda (VVD) 

T (076) 529 82 46 | E ale.arbouw@breda.nl

W. (Wilbert) Seuren  Wethouder gemeente Eindhoven (D66) 

T (040) 238 54 30 | E w.seuren@eindhoven.nl

P.H.M. (Paul) Smeulders Wethouder gemeente Helmond (GroenLinks) 

T (0492) 58 70 18 | E p.smeulders@helmond.nl

E.H.P. (Eric) Logister Wethouder gemeente ‘s-Hertogenbosch (D66) 

T (073) 615 51 55 | E e.logister@s-hertogenbosch.nl

E. (Erik) de Ridder Wethouder gemeente Tilburg (CDA) 

T (013) 542 90 02 | E erik.de.ridder@tilburg.nl