Het Burgerinitiatief

Daar wij niet tevreden zijn met de opbrengst van het gesprek tussen de gemeente en ProRail, de rol en antwoorden van de Provincie, de houding van ProRail en er geen antwoorden zijn gegeven op onze vragen besloot Burgerinitiatief om nadere stappen te ondernemen.

  1. Door een medewerker van de gemeente zal dossieronderzoek worden gedaan die betrekking heeft tot iedere informatie in relatie tot ProRail
  2. De gemeente neemt niet het initiatief om omwonenden actief te benaderen om inzichtelijk te krijgen wie en op welke plaatsen feitelijk hinder/schade heeft en zal door ons geflyerd worden. 
  3. Er zal bestuursrechtelijke worden onderzocht of er door het Rijk, Provincie, Gemeente en ProRail steken zijn laten vallen daar volgens ons er wellicht een Ontwerp Tracébesluit, het Tracébesluit en Milieueffectrapportage had moeten plaatsvinden.
  4. Er zal een brief aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ( Cora vd Nieuwenhuizen) en staatssecretaris (Sineke van Velthoven) worden gestuurd waarin de problematiek uiteengezet zal worden en de vraag om te handhaven waarbij de snelheid van de treinen terug te brengen van voor de aanpassingen zodat verdere schade aan opstal wordt voorkomen en ProRail de gelegenheid heeft hun onderzoek in te stellen.