Gemeente Oisterwijk

Daar er verder geen informatie van ProRail werd verkregen heeft een gesprek met de wethouder Verhoeven en beleidsmedewerker Rama plaatsgevonden. Uit informele gesprekken tussen de gemeente en ProRail zou ProRail hebben aangegeven dat de treinen niet harder rijden dan voor de aanpassingen. De gemeente gaf te kennen achter hun burgers te gaan staan. Dhr. J.Donker is de vaste contactpersoon naar ProRail. Aan de gemeente werden de navolgende vragen overlegd die tijdens een gesprek met ProRail aan ProRail zou worden voorgelegd.

1   Wat is de rol gemeente de geweest vooraf aan de aanpassingen van oktober 2017 m.b.t. het ontwerp tracé besluit en het tracé besluit?  Zie brochure “trillingen langs het spoor”. 

2   Is er een Milieueffect rapport vooraf aan de aanpassingen? Heeft ProRail dit milieueffect (t.b.v. de aanpassingen rapport met de gemeente gedeeld of ter inzage aangeboden? Als dat zo is zouden wij die graag ontvangen/inzien. 

3   Hoe gaat onze overlast op korte termijn verdwijnen? Daar zijn volgens ons een aantal oplossingen voor. De meest makkelijke is dat de treinen (gaat NS over) langzamer gaan rijden. Met dezelfde snelheid als voor oktober 2017. Als dit wettelijk niet mogelijk is, dan is ProRail er verantwoordelijk voor dat de treinen hard kunnen rijden op een goed aangelegd spoornetwerk. ProRail had (of kan nog) dan alle beschreven aanbevelingen uitgevoerd aan het spoor. Een goed ballastbed, een rubberen bed onder het ballastbed, goedlopende aansluitende rails (vooral bij overwegen), rubberen plaatjes onder de dwarsliggers en trilling werende wanden in de grond. ProRail kan en mag zich niet verschuilen achter de BAM. Zie brochure “Trillingen langs het spoor”. 

  1. Resultaten gesprek Gemeente en ProRail

Bericht van gemeente Oisterwijk.

“Dhr. J.Donker was niet aanwezig bij het gesprek met ProRail daarom ontvangen jullie van mij een terugkoppeling op het gesprek. 

Wij hebben een goed gesprek gehad met ProRail. Ze konden niet meteen antwoord geven op jullie onderstaande vragen maar komen daar op een later moment op terug. Je ontvangt nog een reactie hierop. 

De wethouder heeft de ernst en de omvang van de klachten benadrukt en ProRail gevraagd om concrete actie en informatie over de omgang met de klachten naar de bewoners toe. ProRail heeft aangegeven dat er 52 meldingen zijn ingekomen waarvan de meeste overlast vanwege trillingen betreffen. De overige meldingen betreffen schade. ProRail heeft aangegeven serieus met deze klachten om te gaan. 

Bewoners met schade kunnen hiervoor een claim indienen bij ProRail, die de claim volgens een vaste procedure zal afhandelen. 

Naar aanleiding van de klachten vanwege trillingen gaat ProRail een onderzoek instellen waarbij naar een breder gebied wordt gekeken (Dorst –Oisterwijk). Doel van het onderzoek is in kaart brengen wat de mogelijke oorzaak is van de trillingen. Aan de hand van het resultaat van het onderzoek zal worden bekeken of er vervolgstappen om de trillinghinder te verminderen redelijkerwijs ondernomen kunnen worden. Aanbesteding van het onderzoek is gestart. De verwachting is dat het onderzoek zelf twee maanden duurt. De exacte opzet van het onderzoek wordt nu nader uitgewerkt. Daarna moet een bedrijf worden gecontracteerd dat de metingen gaat verrichten. De resultaten worden verwacht in het derde kwartaal van 2018.  

De wethouder heeft opgemerkt dat het vast staat dat er overlast is vanwege trillingen en dat dit dus niet meer de onderzoeksvraag moet zijn. Doel van het onderzoek moet zijn de niveau van de trillingen en de oorzaak ervan in kaart te brengen. 

Afgesproken is dat ProRail op korte termijn de bewoners schriftelijk informeert hoe zij omgaan met de klachten. Tevens wordt een informatieavond georganiseerd waarin ProRail het e.e.a. gaat toelichten. Informatie hierover (datum, locatie, etc.) volgt nog. Het is dus niet nodig dat jullie zelf een avond gaan beleggen. “

  1. Reactie informatie van de gemeente.

Dank je wel voor de terugkoppeling. Fijn dat wethouder Verhoeven en jij het gesprek hebben gevoerd en ik denk dat het gesprek deels resultaat heeft gehad. Wij hebben het gevoel dat er een erkenning is dat de gewijzigde spoorverbinding trillingen veroorzaakt die voor overlast zorgen. 

Het is onbegrijpelijk dat ProRail sinds november 2017 aangeeft dat er een onderzoek loopt en dat wij in de 3e week in januari 2018 met de onderzoeksresultaten bekend zouden worden gemaakt. Wij denken dat men geen onderzoek hoeft te doen naar de oorzaak want de oorzaak ligt in de snelheid van de treinen. In het 3e kwartaal van 2018 komen er pas resultaten. We zijn dan een jaar verder en daarna kan er pas een inschatting worden gedaan of en wat er aan te doen is.

ProRail geeft aan dat ze serieus omgaan met de klachten. Die ervaring delen wij niet. Wellicht bedoelen ze dat er pas nu serieus met de klachten wordt omgegaan. Hoe merken wij dat ProRail serieus met de klachten omgaat? 

Wij zijn het deels eens met de opmerking van wethouder Verhoeven dat de oorzaak van de trillingen niet onderzocht hoeft te worden daar dit reeds bekend is.
Wij denken dat een goede onderzoeksvraag zou moeten zijn:
Hoe kan het trillingsniveau die de omwonende van het spoor ervaren binnen 2 weken omlaag gebracht worden?
Een goede deelvraag zou kunnen zijn:
Hoe en wanneer kan er een nulmeting worden gedaan?
Het lijkt of ProRail eerst wil onderzoeken of er wel trillinghinder kan zijn. Ook nu geeft ProRail kennelijk niet te kennen dat de treinen harder rijden. Ze nemen dus de klachten van de omwonenden niet serieus. Wat zijn dan de richtlijnen in dat onderzoek? Waar gaan ze de huidige trillingsniveaus mee vergelijken? Wij nemen aan dat er geen nulmeting is gedaan bij een OTB, TB en MER. Op de vraag of die rapporten er zijn hebben we nog geen antwoord gekregen. 

U schrijft: De trillinghinder te verminderen redelijkerwijs ondernomen kunnen worden, geeft ons geen vertrouwen in een goede afloop. Zie hieronder via de links de argumentatie daarvoor: 

https://vught.d66.nl/2018/02/24/d66-uitblijven-maatregelen-trillingen-spoor-is-leggen/ 

https://vught.d66.nl/2018/03/03/d66-wil-vughtse-trillingsproblematiek-op-landelijke-agenda/ 

Fijn dat ProRail de bewoners schriftelijk gaat informeren over hoe zij omgaan met klachten. Wij denken dat veel bewoners al weten hoe ProRail omgaat met klachten. Ook fijn dat ProRail een informatieavond gaat organiseren. Wat gaan ze dan toelichten? Dat het een complex probleem is en dat er onderzoek gedaan wordt! Hoe zou dat vallen bij de bewoners die hun huizen zien scheuren, die slechter slapen sinds de aanpassing die in oktober 2017 zijn uitgevoerd. De enige reden dat wij naar die informatiebijeenkomst komen en er zelf geen gaan organiseren, is als ProRail er voor zorgt de treinen (intercity’s en goederentreinen) gaan rijden met de oude (voor oktober 2017) snelheid. In ieder geval totdat er oplossingen zijn en deze in uitvoering zijn. Dan zien we ook meteen dat ProRail de klachten serieus neemt. 

Jennifer Rama en Wethouder Verhoeven, via jullie krijgen we ProRail tot actie. Dank jullie voor de inzet. Wij zijn niet tevreden met de opbrengst van het gesprek en gaan door met ons burgerinitiatief. Wij houden jullie op de hoogte van onze komende acties.