Een zeer in de overheid teleurgestelde burger….

Bij deze reageer ik op uw onderstaande e-mail bericht.

In het najaar van 2017 is ProRail schriftelijk al op de hoogte gebracht van de trilling problematiek.

We zijn inmiddels ruim 3 jaar verder en het enige verschil met destijds is dat het alleen maar heftiger is geworden. Ik weet dat er gesprekken en bijeenkomsten zijn geweest en wellicht gaan er nog veel volgen. Terugkijkend op het hele proces kan ik alleen maar concluderen dat ProRail/Overheid niet ten dienste stond en staat van de burger maar andersom.

Het antwoord dat er geen wetgeving is is te triest voor woorden. Welke activiteiten heeft ProRail/Overheid dan genomen om die wetgeving te realiseren ? Immers er is tijd genoeg voor geweest en de problematiek is al veel langer bekend en al ver voor 2017.

Het gevoel dat nu overheerst is, dat de burger gevraagd wordt te blijven klagen zodat er financiën vrijkomen maar niet wordt aangewend om het probleem op te lossen maar voor het in stand houden van de (bureaucratische) organisatie en weer volgende (zeer langdurige) onderzoeken kunnen worden gefinancierd.

Je krijgt op enig moment het gevoel dat de kosten in de afgelopen jaren voor het in stand houden van de organisatie en de vele onderzoeken meer geld kost dan het realiseren van de oplossing.

Dit soort processen hebben we onlangs bij een ander onderdeel van de overheid mogen ervaren.

Uw afsluitende zin “Ik vertrouw erop dat ik u met bovenstaande informatie van dienst ben geweest” kan ik beantwoorden met de mededeling dat u al jaren niet van dienst bent geweest voor de klagende burgers en het vertrouwen er ook al lang niet meer is.

Het beschaamde vertrouwen is ontstaan door het pappen en nat houden van de burger om zo weer tijd te winnen om het volgende proces (op weg naar een nieuwe trein of zogenaamd “tijdelijk” omleiden van heel veel goederenverkeer door dorpskernen) weer opnieuw te managen.

Een zeer in de overheid teleurgestelde burger….

Ik zal dit schrijven in kopie naar Oisterwijk Trilt sturen

Geachte heer……,

Op 13 januari 2021 hebt u contact opgenomen met ProRail, vanwege trillingshinder van Traxx locomotieven langs uw woning aan de ………………………. in Oisterwijk. Zoals telefonisch met u besproken, heb ik contact gezocht met mijn collega in uw regio.

We vinden het heel vervelend dat u deze overlast ervaart.
Wij zijn als ProRail zeer beperkt in het voorkomen van trillingen. Op dit moment is er namelijk geen wetgeving vanuit de overheid op het gebied van trillingshinder. Wel is ProRail samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bezig met onderzoek naar de oorzaken en mogelijke maatregelen tegen trillingshinder. Meer informatie over trillingen langs het spoor vindt u hier: https://www.prorail.nl/omwonenden/trillingen-langs-het-spoor.

Over de trillingshinder die de bewoners in Oisterwijk ervaren zijn wij in gesprek met Oisterwijk Trilt. Mede naar aanleiding van deze gesprekken zijn onderzoeken gestart naar trillingen op de Brabantroute. Een specifiek voorbeeld hiervan is de proef die met Under Sleeper Pads (USP’s) die wij vorig jaar in Oisterwijk hebben uitgevoerd. USP’s zijn rubberen matten die wij aanbrengen onder dwarsliggers.

De resultaten van de proef met USP’s en andere proeven bespreken wij met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op basis van deze resultaten kan bepaald worden of deze maatregelen effectief zijn. En kan het Ministerie besluiten worden of ze wel of niet op meerdere locaties toegepast gaan worden. Dit is een proces van langere termijn. Op kortere termijn kunnen wij, zoals gezegd gezien het ontbreken van wetgeving, helaas geen maatregelen treffen. We begrijpen dat dit teleurstellend kan zijn voor omwonenden.

Ik vertrouw erop dat ik u met bovenstaande informatie van dienst ben geweest. Als u nog vragen of opmerkingen hebt, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

MH….. | Medewerker Publieksvoorlichting | Communicatie en Externe Betrekkingen

0800 – 776 72 45 (gratis nummer) | www.prorail.nl/contact

Postbus 2038, 3500 GA UTRECHT