Een zeer in de overheid teleurgestelde burger….

Bij deze reageer ik op uw onderstaande e-mail bericht.

In het najaar van 2017 is ProRail schriftelijk al op de hoogte gebracht van de trilling problematiek.

We zijn inmiddels ruim 3 jaar verder en het enige verschil met destijds is dat het alleen maar heftiger is geworden. Ik weet dat er gesprekken en bijeenkomsten zijn geweest en wellicht gaan er nog veel volgen. Terugkijkend op het hele proces kan ik alleen maar concluderen dat ProRail/Overheid niet ten dienste stond en staat van de burger maar andersom.

Het antwoord dat er geen wetgeving is is te triest voor woorden. Welke activiteiten heeft ProRail/Overheid dan genomen om die wetgeving te realiseren ? Immers er is tijd genoeg voor geweest en de problematiek is al veel langer bekend en al ver voor 2017.

Het gevoel dat nu overheerst is, dat de burger gevraagd wordt te blijven klagen zodat er financiën vrijkomen maar niet wordt aangewend om het probleem op te lossen maar voor het in stand houden van de (bureaucratische) organisatie en weer volgende (zeer langdurige) onderzoeken kunnen worden gefinancierd.

Je krijgt op enig moment het gevoel dat de kosten in de afgelopen jaren voor het in stand houden van de organisatie en de vele onderzoeken meer geld kost dan het realiseren van de oplossing.

Dit soort processen hebben we onlangs bij een ander onderdeel van de overheid mogen ervaren.

Uw afsluitende zin “Ik vertrouw erop dat ik u met bovenstaande informatie van dienst ben geweest” kan ik beantwoorden met de mededeling dat u al jaren niet van dienst bent geweest voor de klagende burgers en het vertrouwen er ook al lang niet meer is.

Het beschaamde vertrouwen is ontstaan door het pappen en nat houden van de burger om zo weer tijd te winnen om het volgende proces (op weg naar een nieuwe trein of zogenaamd “tijdelijk” omleiden van heel veel goederenverkeer door dorpskernen) weer opnieuw te managen.

Een zeer in de overheid teleurgestelde burger….

Ik zal dit schrijven in kopie naar Oisterwijk Trilt sturen

Geachte heer……,

Op 13 januari 2021 hebt u contact opgenomen met ProRail, vanwege trillingshinder van Traxx locomotieven langs uw woning aan de ………………………. in Oisterwijk. Zoals telefonisch met u besproken, heb ik contact gezocht met mijn collega in uw regio.

We vinden het heel vervelend dat u deze overlast ervaart.
Wij zijn als ProRail zeer beperkt in het voorkomen van trillingen. Op dit moment is er namelijk geen wetgeving vanuit de overheid op het gebied van trillingshinder. Wel is ProRail samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bezig met onderzoek naar de oorzaken en mogelijke maatregelen tegen trillingshinder. Meer informatie over trillingen langs het spoor vindt u hier: https://www.prorail.nl/omwonenden/trillingen-langs-het-spoor.

Over de trillingshinder die de bewoners in Oisterwijk ervaren zijn wij in gesprek met Oisterwijk Trilt. Mede naar aanleiding van deze gesprekken zijn onderzoeken gestart naar trillingen op de Brabantroute. Een specifiek voorbeeld hiervan is de proef die met Under Sleeper Pads (USP’s) die wij vorig jaar in Oisterwijk hebben uitgevoerd. USP’s zijn rubberen matten die wij aanbrengen onder dwarsliggers.

De resultaten van de proef met USP’s en andere proeven bespreken wij met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op basis van deze resultaten kan bepaald worden of deze maatregelen effectief zijn. En kan het Ministerie besluiten worden of ze wel of niet op meerdere locaties toegepast gaan worden. Dit is een proces van langere termijn. Op kortere termijn kunnen wij, zoals gezegd gezien het ontbreken van wetgeving, helaas geen maatregelen treffen. We begrijpen dat dit teleurstellend kan zijn voor omwonenden.

Ik vertrouw erop dat ik u met bovenstaande informatie van dienst ben geweest. Als u nog vragen of opmerkingen hebt, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

MH….. | Medewerker Publieksvoorlichting | Communicatie en Externe Betrekkingen

0800 – 776 72 45 (gratis nummer) | www.prorail.nl/contact

Postbus 2038, 3500 GA UTRECHT

Na acht jaar verlost van trillingen door treinen, dankzij een simpel slootje

Willie en Beppie van der Heijden bij de opnieuw uitgegraven spoorsloot voor hun huis aan de Parallelweg in Nuenen-Eeneind.
Willie en Beppie van der Heijden bij de opnieuw uitgegraven spoorsloot voor hun huis aan de Parallelweg in Nuenen-Eeneind. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Na acht jaar verlost van trillingen door treinen, dankzij een simpel slootje

NUENEN – Bewoners aan het spoor in Nuenen-Eeneind zijn blij. Na acht jaar van slecht slapen en rinkelend servies zijn ze verlost van zware trillingen. De oplossing bleek simpel: een sloot opnieuw uitgraven. Simon Rood 16-12-20, 16:00 Bron: ED

„Je weet niet waar je bent nu”, roept Willie van der Heijden uit aan de eettafel in zijn woonkamer. „De afgelopen jaren schrokken we elke ochtend wakker van treinen. En nu: niet meer. Ik merk meteen dat ik weer de rust krijg die ik nodig heb.” 

Van der Heijden woont met zijn vrouw Beppie aan de Parallelweg in de Nuenense wijk Eeneind. Buiten, op dertig meter van de voordeur, ligt de spoorlijn van Eindhoven naar Helmond.

Rinkelend servies op tafel, tingelende potjes op de schouw

Dagelijks passeren tientallen treinen, voor personen en goederen. Tot begin deze maand betekende dat bij elke trein rinkelend servies op tafel, tingelende potjes op de schouw, voelbare trillingen in de vloer.  

Die overlast is nagenoeg verdwenen sinds een sloot langs het spoor twee weken terug opnieuw is uitgegraven. Deze middag passeert een trein, maar binnen is alleen het geraas te horen. De koffiekopjes op tafel blijven stil.

De bewoners van Eeneind zijn wel wat gewend: hier loopt al sinds 1866 een spoorlijn. Maar in 2012 werd de triloverlast erger en het stucwerk in de huizen begon te scheuren. Gek genoeg gebeurde dit nadat spoorwegbeheerder ProRail betonnen geluidsschermen had geplaatst, juist om hinder te beperken.

Tegelijk met de plaatsing van de geluidswand dempte ProRail de sloot langs het spoor. Dat was handiger tijdens de werkzaamheden en scheelde in onderhoud. De nieuwe wand hield geluid aardig tegen.

Dankzij een sloot bogen de trillingen af, de diepte in

Maar de trillingen van passerende treinen drongen nu ondergronds sterker en langer door tot in de huizen. Voorheen bogen die trillingen in de grond af, onder de sloot door, de diepte in.

Althans, dat was de theorie van de aanwonenden. De Wijkraad Eeneind ging met die klacht naar de gemeente. Die speelde het door naar ProRail, maar die wilde de sloot niet opnieuw uitgraven.

De wijkraad kwam met een zwartboek vol klachten, twee wethouders achtereen bleven op de deur van ProRail kloppen. Maar die hield vol: er kon geen verband bestaan tussen de gedempte sloot en toenemende hinder in de huizen.

Pas in 2019 stemde Pro Rail in met een onderzoek. Wat bleek: een nieuwe sloot zou wél kunnen helpen. De gemeente Nuenen moest een onbekend gebleven bedrag meebetalen voor het graafwerk over een lengte van driehonderd meter.

ProRail: eigenwijs of bang voor precedentwerking?

Van der Heijden denkt dat Pro Rail ‘eigenwijs’ was. De Wijkraad Eeneind vermoedt dat Pro Rail aarzelde uit angst voor precedentwerking; als ze in Nuenen gingen graven, konden ze in heel Nederland aan de slag.

Een woordvoerder van Pro Rail ontkent dat en verwijst naar het ministerie van verkeer. „Dat dit zo lang heeft geduurd, komt doordat er formeel gezien geen wet- en regelgeving is ten aanzien van trillingen, dus het ministerie geeft geen geld voor maatregelen wanneer mensen er hinder van ondervinden.”

Omdat Nuenen meebetaalde, ging Pro Rail toch overstag. „We hebben wel opgemerkt dat we niet kunnen garanderen dat het terugbrengen van de sloot ook daadwerkelijk de hinder van trillingen gaat verminderen.”

‘We merken het effect meteen’

Om garanties gaat het de tientallen omwonenden van het spoor in Eeneind niet. „We merken het effect meteen. Alleen vanochtend werden we nog een keer wakker van een trein”, vertelt Van der Heijden. „De buren was het ook opgevallen. Ik denk dat het een zware trein was of een met versleten wielen. Ach, af en toe is niet erg. We wonen aan het spoor, dan moet je ook niet miepen.”

Personeel klaagt over trillingen, NS zet tientallen dubbeldekkers stil

NS haalt uit voorzorg 49 treinen van het type DDZ van het spoor. Treinpersoneel klaagt over trillingen als deze dubbeldekkers een hoge snelheid bereiken. Onderzoek heeft nog geen oorzaak opgeleverd.

Daarom komt er een vervolgonderzoek. In afwachting van de uitkomst zijn alle DDZ-treinstellen per direct uit de dienstregeling gehaald. NS heeft in totaal zo’n 750 treinstellen in gebruik. Dat is voldoende om het wegvallen van de DDZ-treinen op te vangen.

DDZ-treinen zijn stoptreinstellen uit de jaren 90 die tussen 2009 en 2014 zijn verbouwd voor intercitydiensten. Dit jaar is een aanbesteding gestart om ze in 2027 te vervangen voor een combinatie van enkel- en dubbeldeksrijtuigen die geschikt moeten zijn voor snelheden tot 160 kilometer per uur.

In januari ontspoorde een DDZ-trein bij Den Haag Centraal. Dat kwam doordat twee wielen door een probleem met het remsysteem beschadigd waren geraakt, bleek in juli.