Artikel BD 26 december 2019

Wethouder Dankers van Oisterwijk presenteert de begroting voor 2019.

Wethouder Dankers van Oisterwijk presenteert de begroting voor 2019. © Gemeente Oisterwijk

‘Sorry Rover’, zegt wethouder Oisterwijk, ‘maar ik maak me hard voor langzame intercity’s’

OISTERWIJK – De kritiek van reizigersorganisatie Rover op de proef met langzamer rijdende intercitytreinen wekt de ergernis van het Oisterwijks gemeentebestuur. Tom Tacken 26-12-19, 13:57 Laatste update: 14:16 Bron: BD

‘Reizigersorganisatie Rover heeft blijkbaar geen idee wat de inwoners van onder andere Oisterwijk die langs het spoor wonen dagelijks doormaken’, laat wethouder Dion Dankers (PGB) weten. ‘Als het positieve effect van langzamer rijden aanblijft gedurende de proef zal ik me er hard voor maken dat ze tot de komst van de nieuwe intercitytreinen langzamer blijven rijden. Sorry Rover.’

Vaart minderen

In Oisterwijk, Rijen en Dorst klagen aanwonenden over trillingen door het spoor. ProRail zoekt als spoorbeheerder naar oplossingen en is bij wijze van experiment met de NS overeengekomen dat hun intercity’s vaart minderen op het traject tussen Breda en Boxtel.

Aanwonenden in Oisterwijk en Dorst zijn voorzichtig optimistisch over de proef.

Klik hier voor het BD-dossier over de trillingsoverlast langs het spoor

Reactie Oisterwijk Trilt

Ik, Ruud Karstens, woon aan de Brabantroute en onderschrijf het relaas van Dion van der Sande van Oisterwijk Trilt als reactie op het artikel in BN De Stem. Als aanvulling kan ik Rover mededelen dat de suggestie wordt gewekt dat de trillingsoverlast wordt verweten aan de locomotieven. Inmiddels heeft een uitvoerig onafhankelijk trillingsonderzoek plaatsgevonden en is feitelijk vastgesteld dat de locomotieven (Traxx) die aan de voor en achterzijde van de intercity’s Direct is gekoppeld, wel degelijk bovenmatige trillingen veroorzaakt.

De problematiek omtrent de zwaarte van dit type trein in combinatie met de snelheid speelt op de gehele Brabantroute. Ook de aanpassingen aan delen van het spoorbed heeft een negatieve invloed op het woongenot veroorzaakt, waardoor ook veel goederentreinen de nodige overlast veroorzaakt. Niet voor niets zijn de gemeenten en actiegroepen Oisterwijk Trilt, Dorst Trilt en Rijen Trilt verenigd om Overheid/ProRail te bewegen zo snel mogelijk de kwestie op te lossen. 

Het RIVM is inmiddels ook een onderzoek gestart. Ik onderschrijf dan ook het reactie van Dion van der Sande dat die enkele minuut langer reizen totaal niet in verhouding staat met de overlast, schade en gezondheidsklachten voor veel bewoners die aan de Brabantroute wonen. Wij onderschrijven het nut van (snelle) treinen zeker in het kader van duurzaamheid. Dat we in een wereld zijn beland waarin meer en meer en sneller en sneller de boventoon voert, heeft nu zijn weerslag op vele gebieden hetgeen in de afgelopen periode in Nederland wel duidelijk is geworden. Nu ook op het spoor. Het kan niet zo zijn dat alleen het belang van reizigers voorop staat.

Ik doe hierbij een oproep aan Rover om samen met gemeenten en actiegroepen op te trekken en een vuist te maken naar de Overheid/ProRail om te gaan voor een oplossing waarbij alle partijen een voordeel hebben. Wij denken aan spoorboekloos (meer treinen) rijden waarbij de punctualiteit niet meer het uitgangspunt is. Maar ook het aanpassen van het spoornetwerk zodat het treinverkeer voor in de toekomst een duurzame oplossing is voor alle inwoners van Nederland.

Oisterwijk Trilt

Langere goederentreinen

Geen extra goederentreinen op Brabantroute, maar ze worden wel 740 meter lang

DORST/RIJEN – Twintig goederentreinen op de Brabantroute worden circa honderd tot tweehonderd meter langer. Het gaat om zogeheten containertreinen van 740 meter lengte uit Duitsland die bij Venlo de grens over rijden op weg naar de Rotterdamse haven. Rob Musters 27-09-19, 13:03 Laatste update: 13:16 Bron: BN DeStem

Eerder werd gemeld dat het om extra treinen zou gaan, maar dat is niet het geval. Het gaat om treinen die nu ook al op het spoor rijden. 

Onrust in Dorst en Rijen

Het nieuws over de vermeende extra treinen zorgde voor onrust onder de bewoners van Dorst en Rijen, omdat de dorpen nu al veel overlast ervaren van de goederentreinen en de personentreinen met Traxx-locomotieven. Er is echter geen sprake van extra treinen. ProRail heeft vorig jaar wel enkele testen uitgevoerd met langere goederentreinen. Dat leverde geen problemen op.

Het scheelt op weekbasis een goederen­trein die anders apart had moeten rijden.”René Vegter, Woordvoerder ProRail

Extra wagons

Het langer maken van goederentreinen wordt langzaam geïntroduceerd. Uiteindelijk gaat het wekelijks om twintig reeds bestaande ritten waarbij de treinen meer wagons moeten trekken. Woordvoerder René Vegter van ProRail: ,,Het zijn tien treinen heen en tien treinen terug. De extra wagons die worden meegenomen verdeeld over de twintig treinen schelen op weekbasis circa een goederentrein die anders apart had moeten rijden.” 

Enorme concurrentie

ProRail schakelt over op langere goederentreinen vanwege de ‘enorme concurrentie van het vervoer over de weg’. Daarom zijn spoorgoederenvervoerders gebaat bij lagere kosten. De inzet van langere treinen is een manier om die kosten te verlagen. Je hebt minder machinisten nodig en het bespaart op de huur van dure locomotieven.  

ProRail zoekt nog naar het ei van Columbus voor trillend Oisterwijk

VIDEO OISTERWIJK – Bij ProRail kennen ze de Oisterwijkse wethouder Dion Dankers als een man die desnoods met de vuist op tafel slaat. ,,Hij houdt ons scherp”, formuleerde regiodirecteur Wendy de Wild het laatst bij haar werkbezoek. Maar levert het ook wat op? Tom Tacken 09-09-19, 19:00 Bron: BD

,,Ik denk dat het imago van het spoor in Oisterwijk erop vooruit is gegaan”, zegt Dankers, volgens wie het al een jaartje geleden is dat Oisterwijkers langer dan een kwartier voor spoorbomen stonden te wachten maar geen trein aan zagen komen. ,,We hebben bekabeling vervangen en nu werkt het systeem weer”, zegt De Wild.

Lees ook

Het hoogst op de spooragenda staat in Oisterwijk echter de overlast door trillingen. Aanwonenden van het spoor, verenigd in actiegroep Oisterwijk Trilt, worden 22 oktober bijgepraat. Dat het ei van Columbus is gevonden, zullen ze echter niet te horen krijgen. 

Klik hier voor het BD-dossier over trillingen door het spoor

De Shimlift, een kunststof wig tussen de spoorstaaf en de betonnen onderlegger, droeg die belofte wel in zich. Er is ook een meetbaar effect, maar de reductie van de trillingen is onvoldoende om ook aanwonenden in Rijen en Dorst tevreden te kunnen stellen.

Dankers belooft bij zowel ProRail als het Rijk druk op de ketel te houden. Op de heidag van Rutte III in Oisterwijk maakte staatssecretaris Stientje van Veldhoven echter nog eens duidelijk dat er, anders dan voor geluidshinder, geen budget is voor overlast door trillingen.

Minder hoofdpijn

Andere dossiers rondom ProRail zorgen voor veel minder hoofdpijn in Oisterwijk. De voetgangerstunnel onder het spoor is – na kinderziektes – volgens Dankers ‘bijna decadent’, zo mooi. Met ProRail zijn ook afspraken gemaakt over de voorkant van het station. Die kan groener worden aangekleed door verplaatsing van parkeerplaatsen naar de andere kant van het spoor. Bij Blokshekken is het spoor ook aangepakt.

Over een voor Oisterwijk haast utopisch project lopen geen gesprekken tussen de spoorbeheerder en gemeente. Treinen die, zoals bij Best, in een tunnel onder Oisterwijk door schieten, zouden een zegen voor de gemeenschap zijn. 

,,Maar dat loopt in de honderden miljoenen en een deel daarvan zou ook bij de gemeente terecht komen”, beseft Dankers, die samen met de gemeenteraad al alles op alles moet zetten om een structureel begrotingstekort van 2,8 miljoen weg te werken. 

Brabants Dagblad | OPINIE

Het moet anders, veiliger en beter

Bijna 270 duizend Nederlanders hebben dagelijks te kampen met ernstige geluids- en trillingoverlast door treinen. Zoals in Boxtel. Daarom een open brief aan het college van burgemeester, wethouders en de gemeente- raad van Boxtel. De drukte op het spoor moet anders, veiliger en beter. Jan Bakx 27-08-19, 07:22 Bron: BD

Geacht college en raad,

Er is terecht veel aandacht voor geluids- en aardbevingsoverlast, maar vergeet die bij het spoor niet. ‘Een bevinkje’. Zo noemde minister Wiebes onlangs een van de zwaarste aardbevingen in Groningen ooit. Al maakte hij later zijn excuses, de terechte politieke verontwaardiging over de nalatige houding van het kabinet bij de afhandeling van de bevingsschade in Groningen is gebleven. Ook de uitbreiding van luchthaven Lelystad stond de afgelopen pe­riode flink in de schijnwerpers. Hier vanwege de sterk toenemende geluidsoverlast.

Wat echter minder vaak aandacht krijgt, is het feit dat bijna 270 duizend Nederlanders dagelijks te kampen hebben met ernstige geluids- en trillingoverlast. Dat is een direct gevolg van de toenemende drukte op het spoor. Een grote zorg voor bewoners langs het Nederlandse spoorlijnen.

Goederenvervoer

Trilling- en geluidsoverlast wordt vooral veroorzaakt door het toenemende goederenvervoer. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat dit leidt tot ernstige hinder en slaapverstoring. Wat ook opvalt in dit onderzoek is dat mensen die binnen 300 meter van het spoor wonen, meer medicijnen gebruiken voor hart, bloedvaten en hogere bloeddruk, alsmede meer slaap- en kalmeringsmiddelen. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt zelfs van een ‘volksgezondheidsprobleem’.

Daarnaast levert de toename van goederentreinen die steeds zwaarder en langer worden veel materiële schade op in de vorm van scheuren en verzakkingen in de nabijgelegen woningen. En dan gaat het nog niet over de risico’s van ketelwagens met gevaarlijke stoffen dwars door dorpen en steden.

Het kabinet doet hier te weinig aan. Bestaande wetgeving beschermt onvoldoende tegen de gevolgen van geluidsoverlast en de risico’s van incidenten. Voor trillingen is er helemaal geen wetgeving waarin grenswaarden zijn vastgelegd. Daarnaast ontbreekt het aan geld voor noodzakelijke maatregelen. En dat terwijl enorme spoorprojecten, zoals een zuidwestboog bij Meteren-Boxtel, wel gefinancierd kunnen worden.

We begrijpen dat er een oplossing nodig is voor de toenemende drukte op het spoor en dat het stimuleren van vervoer van goederen per spoor als duurzaam alternatief belangrijk is voor de economie en het klimaat. Maar het kan anders, veiliger en ­beter.

Spreiding – veiligheid

Ten eerste is het zaak om geen goederen- en giftreinen te laten rijden door bewoond gebied via betere spreiding. Reserveer het bestaande spoor door steden en dorpen voor het groeiende personenvervoer en benut de Betuweroute beter en investeer in speciale spoortrajecten voor vervoer van goederen en gevaarlijke stoffen. De ontwikkelingen van de zijderoute per spoor en de aankoop van de Chinezen van de haven van Piraeus vragen om nieuw onderzoek naar nut en noodzaak van de lijn Meteren-Boxtel voor goederenvervoer.

Ten tweede is het noodzakelijk dat er eigentijdse wetgeving komt voor geluidshinder. De huidige wet gaat uit van gemiddelde geluidsniveaus berekend over een etmaal. Dat zijn ingewikkelde rekenmethodes die op papier lijken te werken, maar geen recht doen aan de praktijk.

We zagen het eerder gebeuren bij de geluidsberekeningen rondom Schiphol en Lelystad. De wet houdt geen rekening met piekgeluid en booggeluid van langsrazende goederentreinen in de nacht. Over Schiphol en Lelystad adviseerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) onlangs om hinderbeperking te realiseren door middel van minder nachtvluchten. Een initiatief dat op voorspraak van D66 op brede steun kon rekenen vanuit de Tweede Kamer.

Ten derde moet er regelgeving komen op het gebied van trillingen. Er zijn geen duidelijke normen of meetmethoden en voor schadeafhandeling ontbreekt het aan afspraken en financiering. In een recente tv-uitzending van De Monitor erkennen ook ProRail en goederenvervoerders dat dit hard nodig is. Daarbij tonen recente ongelukken met een kalktrein in Tsjechië vorige maand en nu weer een ontspoorde trein in Texas aan dat een ongeluk nog steeds elke dag kan gebeuren. Als dit met een giftrein in ons druk bevolkte land gebeurt, zijn de gevolgen dramatisch en niet te overzien.

De bal ligt nu bij de politiek. Het is aan de Kamer om bovenstaande maatregelen voor te stellen, uit respect voor de omwonenden, zoals dat nu ook eindelijk gebeurt in Groningen en rondom Schiphol en Lelystad.

Omdat het verleden heeft geleerd dat de put pas wordt gedempt, als het kalf verdronken is, vraag ik U als College en Raad om samen met haar burgers op te trekken en met ons een vuist te maken richting Den Haag en ons niet te laten uitspelen door partijen als ProRail die een verdeel-en- heerspolitiek richting de gemeenten hebben gevoerd en zullen blijven voeren.

Oproep

Ondergetekende is namens Boxtel actief bestuurslid van de actiegroep ‘Goederentreinen NEE’. Boxtel bevindt zich op een kruispunt van Spoorwegen en heeft een centrale plaats in het traject Meteren-Boxtel. Hierdoor heeft het ook direct impact op vele inwoners van Boxtel. Deze oproep doen wij dan ook in naam van al deze mensen.

Belangrijk is dat het openbaar bestuur en de burgers weten waar de gemeente Boxtel op stuurt als het gaat om de belangen van de gemeente in dit traject. Stuurt de gemeente vooral op het voorkomen van overlast? Of stuurt de gemeente vooral op duurzaamheid van de maatregelen? Of is het toch belangrijker voor de gemeente dat een aantal andere samenhangende infratrajecten doorgang vinden?

Kortom: weten de inwoners van Boxtel wat de agenda van het college van B. en W. en de gemeenteraad is?

Om samen op te kunnen trekken en elkaar te versterken, is het belangrijk om samen deze agenda te kennen, zodat iedereen hier binnen zijn eigen gremia op kan sturen.

Pak als college en raad de handschoen op en kom ook in actie! Wij rekenen op U.

Jan Bakx woont in Boxtel.
Deze oproep is mede onderschreven en ondersteund door de volgende gezamenlijke actie- en koepelorganisaties van bewoners langs het Nederlandse spoor: Koepelorganisatie RONA, bestaande uit 20 actie- en bewonersgroepen tussen Elst – Oldenzaal; Tricht Trilvrij, gemeente West Betuwe; Oisterwijk Trilt, gemeente Oisterwijk; Dorst Trilt, gemeente Oosterhout; Rijen Trilt, gemeente Gilze en Rijen; Trillingen Spoor Rosmalen, gemeente ’s-Hertogenbosch; NoRail, gemeente Hengelo; Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente, gemeente Hof van Twente; Deventer Spoort; Stichting Veiliger Zaltbommel, gemeente Zaltbommel; Samen voor Vught, gemeente Vught; Goederentreinen Nee, gemeenten West Betuwe, Maasdriel, Zaltbommel, ’s-Hertogenbosch, Vught, Haaren en Boxtel (sinds 2108, 2019). 
Bron: de Volkskrant – Casper Rupert.