Burgerinitiatief Oisterwijk Trilt

In het najaar van 2017 zijn aanpassingen gedaan aan het spoor in Oisterwijk. Deze aanpassingen heeft onder andere tot gevolg dat het treinverkeer (met name het intercity verkeer) met een hogere snelheid door Oisterwijk rijdt met de nodige ernstige hinder voor omwonenden van het spoor tot gevolg. Inmiddels is de schade zowel materieel (schade aan panden) als immaterieel.

Kort nadat de aanpassingen plaatsvonden zijn door omwonenden de eerste contacten gelegd en klachten geuit met de beheerder van het spoor ProRail en met de gemeente Oisterwijk. Door ProRail zijn de klachten niet serieus genomen en werden omwonenden als het ware aan het lijntje gehouden en werden de klachten los van elkaar behandeld.  

Door de uitermate lakse houding en de snelheid waarmee ProRail met de klachten omging werd vrij snel duidelijk dat de omwonenden een gemeenschappelijk probleem met ProRail had en heeft.

Door onderling contact tussen omwonenden van het spoor bleek dat dit probleem zich ook voordoet in de gemeente Dorst en Eindhoven. Inmiddels is duidelijk dat alles te maken heeft met het bouwproject PHS (Programma Hoogfrequent Spoor) dat door Nederland wordt uitgerold. Een onderdeel van het PHS is de nieuwe snelle verbinding tussen Brabant (Eindhoven) en de Randstad.

Een project waar de omwonenden van het spoor in Oisterwijk totaal niet in gekend zijn. 

Het doel van dit document is inzicht te krijgen in welke processen er hebben plaatsgevonden, welke protocollen en procedures gevolgd zijn door de Overheid, ProRail, Provincie en de gemeenten en welke maatregelen er dienen te worden genomen om de overlast voor de omwonenden van het spoor in Oisterwijk terug te brengen naar het niveau voor de aanpassingen in het najaar van 2017.