Brief aan Minister en 2e Kamer

Beste mensen,
Hierbij onze gezamenlijke brief zoals die afgelopen maandag is verzonden naar de Tweede Kamer en beide ministers.
Wat ons betreft een mooi resultaat van landelijke samenwerking!
Willen jullie svp de brief breed verspreiden naar jullie achterban, lokale media, via website, Facebook, twitter… en niet te vergeten naar jullie gemeente en provincie?
De Telegraaf kreeg van ons de primeur en schreef vanmorgen nav onze brief een artikel op pagina 10/11.
Morgenochtend gaat een kleine delegatie van ons naar het Algemeen Overleg (AO) spoor van de commissie Infrastructuur en Waterstaat (10:00u). Ons is toegezegd dat de minister voorafgaand aan het overleg/debat onze brief in ontvangst neemt evenals een aantal kamerleden. We hopen op aanwezigheid pers voor nog meer ‘exposure’.

Open brief Aan: 