Bewoners bijeenkomst 27 november 2018

Korte verslaglegging 4 groepen Bewonersavond

groepje Hoogstraat/Kerkstraat.

Overlast

-Grootste probleem zijn de trillingen door de treinen. Geluidsoverlast word ook ervaren.

-Verschillende soorten treinen trillen anders. Sommige meer, sommige minder, sommige niet

-Op de 1e etage trilt het vaak harder als op de begane grond.

Schade

-De schade bestaat met name uit scheuren in het huis

-Mogelijk kunnen bij recente scheuren ook andere factoren een bijdrage leveren zoals de recente droogte. Omdat er veel gevallen van schade zijn is het aannemelijk dat de spoor trillingen ook een oorzaak zijn van de scheuren

-Per woning is het beeld anders

Oplossingen

-Snelle directe oplossing: Langzamer rijden

-Beter materieel, nieuwere onderstellen veroorzaken minder trillingen

Groepje Tilburgseweg/Pannenschuur

Overlast

-iedereen geeft aan, naast veel trillingsoverlast te ervaren, ook meer geluidsoverlast te hebben. Sommigen voelen de trein van ver aankomen (schudden) en vervolgens zware trillingen.

-iedereen geeft aan dat de snelheid van de treinen hoger ligt

Schade

  • Slaapproblemen
  • Dingen die van de muur vallen
  • Schade aan buitenmuren en binnenmuren bij adressen op de Beerze

Groepje Boxtelsebaan en achterliggend, GeorgePerklaan, Oud Haarenseweg, Heusdensebaan, Joannes Lenartzstraat

Overlast

-Trillingsoverlast en geluidsoverlast!!!

Schade

toenemende scheuren in gevels zowel binnen als buiten

-vensterbanken aansluitend op gevels scheuren in

Opmerkingen/ideeën

snelheid minderen

-Via wettelijke handhaving geluidsoverlast aanpakken

-trillingbumpers leggen??

-sloten met water aanleggen langs spoor??

-levert betonnen fietspad langs spoor ook meer geluid op??

Welke collectieve acties worden er opgezet richting 10 december???

 

Groepje Tuinweg, Stationstraat, Spoorlaan, en Monumenten (George Perklaan, Haarenseweg en Molenstraat

  • Trillingsoverlast wordt overal ervaren, geluidsoverlast wordt als ernstiger ervaren in Stationstraat en Tuinweg
  • n, gebrek aan erkenning wordt als zeer kwetsend ervaren
  • Inslaapproblemen, veel te vroeg gewekt worden
  • Iedere bewoner constateert dat er het laatste jaar enorm veel scheuren in het huis gekomen zijn. Zelfs kozijnconstructies trekken kapot
  • Mensen hebben veel geld en energie in het onderhoud c.q. verbetering / vernieuwing van hun woning gestoken en zien nu hoe in korte tijd al het werk voor niets is geweest.
  • Voor de monumenten geldt ook een grote bezorgdheid bij bewoners over het behoud van het erfgoed. Het gebrek aan hulp in deze situatie staat in schril contrast tot alle wetgeving rondom het in stand houden van monumenten.

 

Ideeën:

–    Blijf bovenop de normstelling zitten mbt trillingen

–    Fonds oprichten voor het burgerinitiatief tbv o.a. Juridische bijstand

–    Schadevergoeding heeft geen prioriteit, als het maar STOPT!!

Uitkomst overlast Overlast veroorzaakt door Prorail

Presentatie oisterwijk trilt1