Brief aan Minister en 2e Kamer

Beste mensen,
Hierbij onze gezamenlijke brief zoals die afgelopen maandag is verzonden naar de Tweede Kamer en beide ministers.
Wat ons betreft een mooi resultaat van landelijke samenwerking!
Willen jullie svp de brief breed verspreiden naar jullie achterban, lokale media, via website, Facebook, twitter… en niet te vergeten naar jullie gemeente en provincie?
De Telegraaf kreeg van ons de primeur en schreef vanmorgen nav onze brief een artikel op pagina 10/11.
Morgenochtend gaat een kleine delegatie van ons naar het Algemeen Overleg (AO) spoor van de commissie Infrastructuur en Waterstaat (10:00u). Ons is toegezegd dat de minister voorafgaand aan het overleg/debat onze brief in ontvangst neemt evenals een aantal kamerleden. We hopen op aanwezigheid pers voor nog meer ‘exposure’.

Open brief Aan: 

Artikel BD 26 december 2019

Wethouder Dankers van Oisterwijk presenteert de begroting voor 2019.

Wethouder Dankers van Oisterwijk presenteert de begroting voor 2019. © Gemeente Oisterwijk

‘Sorry Rover’, zegt wethouder Oisterwijk, ‘maar ik maak me hard voor langzame intercity’s’

OISTERWIJK – De kritiek van reizigersorganisatie Rover op de proef met langzamer rijdende intercitytreinen wekt de ergernis van het Oisterwijks gemeentebestuur. Tom Tacken 26-12-19, 13:57 Laatste update: 14:16 Bron: BD

‘Reizigersorganisatie Rover heeft blijkbaar geen idee wat de inwoners van onder andere Oisterwijk die langs het spoor wonen dagelijks doormaken’, laat wethouder Dion Dankers (PGB) weten. ‘Als het positieve effect van langzamer rijden aanblijft gedurende de proef zal ik me er hard voor maken dat ze tot de komst van de nieuwe intercitytreinen langzamer blijven rijden. Sorry Rover.’

Vaart minderen

In Oisterwijk, Rijen en Dorst klagen aanwonenden over trillingen door het spoor. ProRail zoekt als spoorbeheerder naar oplossingen en is bij wijze van experiment met de NS overeengekomen dat hun intercity’s vaart minderen op het traject tussen Breda en Boxtel.

Aanwonenden in Oisterwijk en Dorst zijn voorzichtig optimistisch over de proef.

Klik hier voor het BD-dossier over de trillingsoverlast langs het spoor

Reactie Oisterwijk Trilt

Ik, Ruud Karstens, woon aan de Brabantroute en onderschrijf het relaas van Dion van der Sande van Oisterwijk Trilt als reactie op het artikel in BN De Stem. Als aanvulling kan ik Rover mededelen dat de suggestie wordt gewekt dat de trillingsoverlast wordt verweten aan de locomotieven. Inmiddels heeft een uitvoerig onafhankelijk trillingsonderzoek plaatsgevonden en is feitelijk vastgesteld dat de locomotieven (Traxx) die aan de voor en achterzijde van de intercity’s Direct is gekoppeld, wel degelijk bovenmatige trillingen veroorzaakt.

De problematiek omtrent de zwaarte van dit type trein in combinatie met de snelheid speelt op de gehele Brabantroute. Ook de aanpassingen aan delen van het spoorbed heeft een negatieve invloed op het woongenot veroorzaakt, waardoor ook veel goederentreinen de nodige overlast veroorzaakt. Niet voor niets zijn de gemeenten en actiegroepen Oisterwijk Trilt, Dorst Trilt en Rijen Trilt verenigd om Overheid/ProRail te bewegen zo snel mogelijk de kwestie op te lossen. 

Het RIVM is inmiddels ook een onderzoek gestart. Ik onderschrijf dan ook het reactie van Dion van der Sande dat die enkele minuut langer reizen totaal niet in verhouding staat met de overlast, schade en gezondheidsklachten voor veel bewoners die aan de Brabantroute wonen. Wij onderschrijven het nut van (snelle) treinen zeker in het kader van duurzaamheid. Dat we in een wereld zijn beland waarin meer en meer en sneller en sneller de boventoon voert, heeft nu zijn weerslag op vele gebieden hetgeen in de afgelopen periode in Nederland wel duidelijk is geworden. Nu ook op het spoor. Het kan niet zo zijn dat alleen het belang van reizigers voorop staat.

Ik doe hierbij een oproep aan Rover om samen met gemeenten en actiegroepen op te trekken en een vuist te maken naar de Overheid/ProRail om te gaan voor een oplossing waarbij alle partijen een voordeel hebben. Wij denken aan spoorboekloos (meer treinen) rijden waarbij de punctualiteit niet meer het uitgangspunt is. Maar ook het aanpassen van het spoornetwerk zodat het treinverkeer voor in de toekomst een duurzame oplossing is voor alle inwoners van Nederland.

Oisterwijk Trilt

Langere goederentreinen

Geen extra goederentreinen op Brabantroute, maar ze worden wel 740 meter lang

DORST/RIJEN – Twintig goederentreinen op de Brabantroute worden circa honderd tot tweehonderd meter langer. Het gaat om zogeheten containertreinen van 740 meter lengte uit Duitsland die bij Venlo de grens over rijden op weg naar de Rotterdamse haven. Rob Musters 27-09-19, 13:03 Laatste update: 13:16 Bron: BN DeStem

Eerder werd gemeld dat het om extra treinen zou gaan, maar dat is niet het geval. Het gaat om treinen die nu ook al op het spoor rijden. 

Onrust in Dorst en Rijen

Het nieuws over de vermeende extra treinen zorgde voor onrust onder de bewoners van Dorst en Rijen, omdat de dorpen nu al veel overlast ervaren van de goederentreinen en de personentreinen met Traxx-locomotieven. Er is echter geen sprake van extra treinen. ProRail heeft vorig jaar wel enkele testen uitgevoerd met langere goederentreinen. Dat leverde geen problemen op.

Het scheelt op weekbasis een goederen­trein die anders apart had moeten rijden.”René Vegter, Woordvoerder ProRail

Extra wagons

Het langer maken van goederentreinen wordt langzaam geïntroduceerd. Uiteindelijk gaat het wekelijks om twintig reeds bestaande ritten waarbij de treinen meer wagons moeten trekken. Woordvoerder René Vegter van ProRail: ,,Het zijn tien treinen heen en tien treinen terug. De extra wagons die worden meegenomen verdeeld over de twintig treinen schelen op weekbasis circa een goederentrein die anders apart had moeten rijden.” 

Enorme concurrentie

ProRail schakelt over op langere goederentreinen vanwege de ‘enorme concurrentie van het vervoer over de weg’. Daarom zijn spoorgoederenvervoerders gebaat bij lagere kosten. De inzet van langere treinen is een manier om die kosten te verlagen. Je hebt minder machinisten nodig en het bespaart op de huur van dure locomotieven.  

ProRail zoekt nog naar het ei van Columbus voor trillend Oisterwijk

VIDEO OISTERWIJK – Bij ProRail kennen ze de Oisterwijkse wethouder Dion Dankers als een man die desnoods met de vuist op tafel slaat. ,,Hij houdt ons scherp”, formuleerde regiodirecteur Wendy de Wild het laatst bij haar werkbezoek. Maar levert het ook wat op? Tom Tacken 09-09-19, 19:00 Bron: BD

,,Ik denk dat het imago van het spoor in Oisterwijk erop vooruit is gegaan”, zegt Dankers, volgens wie het al een jaartje geleden is dat Oisterwijkers langer dan een kwartier voor spoorbomen stonden te wachten maar geen trein aan zagen komen. ,,We hebben bekabeling vervangen en nu werkt het systeem weer”, zegt De Wild.

Lees ook

Het hoogst op de spooragenda staat in Oisterwijk echter de overlast door trillingen. Aanwonenden van het spoor, verenigd in actiegroep Oisterwijk Trilt, worden 22 oktober bijgepraat. Dat het ei van Columbus is gevonden, zullen ze echter niet te horen krijgen. 

Klik hier voor het BD-dossier over trillingen door het spoor

De Shimlift, een kunststof wig tussen de spoorstaaf en de betonnen onderlegger, droeg die belofte wel in zich. Er is ook een meetbaar effect, maar de reductie van de trillingen is onvoldoende om ook aanwonenden in Rijen en Dorst tevreden te kunnen stellen.

Dankers belooft bij zowel ProRail als het Rijk druk op de ketel te houden. Op de heidag van Rutte III in Oisterwijk maakte staatssecretaris Stientje van Veldhoven echter nog eens duidelijk dat er, anders dan voor geluidshinder, geen budget is voor overlast door trillingen.

Minder hoofdpijn

Andere dossiers rondom ProRail zorgen voor veel minder hoofdpijn in Oisterwijk. De voetgangerstunnel onder het spoor is – na kinderziektes – volgens Dankers ‘bijna decadent’, zo mooi. Met ProRail zijn ook afspraken gemaakt over de voorkant van het station. Die kan groener worden aangekleed door verplaatsing van parkeerplaatsen naar de andere kant van het spoor. Bij Blokshekken is het spoor ook aangepakt.

Over een voor Oisterwijk haast utopisch project lopen geen gesprekken tussen de spoorbeheerder en gemeente. Treinen die, zoals bij Best, in een tunnel onder Oisterwijk door schieten, zouden een zegen voor de gemeenschap zijn. 

,,Maar dat loopt in de honderden miljoenen en een deel daarvan zou ook bij de gemeente terecht komen”, beseft Dankers, die samen met de gemeenteraad al alles op alles moet zetten om een structureel begrotingstekort van 2,8 miljoen weg te werken.