Aanpassen spoor helpt niet, Oisterwijk trilt nog


Aanpassen spoor helpt niet, Oisterwijk trilt nog!

29 april 2019

Uit de resultaten van onderzoeksbureau Movares blijkt dat de aanpassingen aan het spoor, die trillingen zouden moeten minderen, onvoldoende helpen.

De mening van deze inwoners is duidelijk (Foto: Toby de Kort).
ProRail heeft aanpassingen gedaan aan de overgang van spoor naar overweg, middels het plaatsen van Shimlifts. Daardoor zo was het idee, zouden minder trillingen ontstaan. Hierop zijn metingen toegepast. Gedeeltelijk zijn die in bepaalde frequenties enigszins afgenomen, maar tegelijk in andere frequenties toegenomen. Veel duidelijker zijn de afnames meetbaar, wanneer bepaalde type treinen niet rijden. De zogenaamde Traxx treinen zorgen in hoge snelheid voor duidelijke toename van de problemen.
Inwoners ervaren geen verbetering, zelfs verslechtering. Na overleg met wethouder Dion Dankers van Gemeente Oisterwijk, is hierop besloten een plan van aanpak te maken voor een proefproces richting ProRail.
Daarnaast zou mogelijk NS als verantwoordelijke voor het rijdend materieel maatregelen kunnen nemen in de vorm van inzet van ander materieel of aanpassen van snelheden.


Voorlopig trilt Oisterwijk nog…