4 juli Overleg met wethouder

Oisterwijk Trilt

Gesprek met wethouder Dankers op 4-7-‘18     15.30-16.30

Aanwezig waren: Gemeente; Dion Dankers en Jennifer Rama

Oisterwijk trilt: Ruud, Annie, Mariët, Jenneke en Marcel

Doel van het gesprek:

In navolging van ons gesprek met de wethouder op 18 juni j.l. wordt verder gesproken over concrete acties / hulp van de gemeente. Daarnaast wil Dankers graag van ons horen hoe wij het inloopspreekuur van Prorail hebben ervaren.

1) Ervaringen inloopspreekuur:

– erg algemeen en  voor sommigen enigszins verhelderend/geruststellend

– herhaling van zetten; geen enkele concrete toezegging of verantwoording

– bij kritische vragen was Prorail ‘niet thuis’ (Schadevergoeding, proces                voorafgaand aan de verbouwing, onderzoeksresultaten, concrete oplossingen)

– algemeen gevoel van ‘aan het lijntje gehouden worden’

2) Opmerkingen vanuit gemeente:

– Het is lastig communiceren met Prorail

– Het spoor, met wat daarbij hoort is eigendom van Prorail / NS. De gemeente    heeft hier niets over te zeggen en kan ook geen actie ondernemen naar Prorail,   in de zin van ‘handhaving’ o.i.d.

-Gemeente heeft Prorail op hun verantwoordelijkheid gewezen en aangedrongen           op een gesprek met bewoners. Prorail heeft gekozen voor het inloopspreekuur   omdat men vreesde voor veel emoties en onrust bij een plenaire bijeenkomst.

– wethouder is in overleg getreden met andere wethouders / portefeuillehouders verkeer, vervoer en ruimte van gemeenten die met dezelfde problematiek te    maken hebben én met de gedeputeerde van de Provincie. Men wil samen     optrekken en gezamenlijk het belang van bewoners dienen door actie te             ondernemen richting ministerie met de vraag om financiële steun.

– Er komt een persbericht van de gemeente met informatie over de gemeentelijke         bemoeienis / verantwoordelijkheid m.b.t. de ‘Oisterwijk-Trilt-affaire’

-De toezegging (18/6) van de wethouder om achter resultaten van eerdere          trillingsmetingen te gaan laat nog op zich wachten.

– Maak gebruik van het Juridisch loket

– Gemeente gaat intern uitzoeken of er (financiële) ondersteuning voor OT mogelijk is

 

3) Opmerkingen O T:

– we spreken niet over ‘trillingshinder’ maar ‘trillingsoverlast’

– Bij onderzoek en oplossingen moeten ook de gezondheidsklachten serieus       meegenomen worden