26 juni Gesprek met ProRail

Locatie De Lind 8 Oisterwijk, kamer 8
Onderwerp Gesprek met ProRail
Aanwezige Irene bakker (ProRail), Chiel Roovers (ProRail), Juriaan Donker (gemeente Oisterwijk), Annie Verhoeven, Jenneke Thijs, Krijn in ’t Veld (allen Oisterwijk trilt), Dion van der Sande (Dorst), Bart van der Ven (Rijen trilt)
Distributie Oisterwijk trilt, Rijen trilt, Dorst trilt
Datum 26 juni 2018

Item Onderwerp Actie

1 Vragen naar aanleiding voorlichtingsavond Rijen donderdag 21 juni 2018:

• Wat is het doel van het onderzoek dat ProRail wil uitvoeren? -> antwoordt ProRail: Doel is om te achterhalen waar de vele extra klachten sinds april 2017 vandaan komen.
• Wat is de verwachting van de uitkomst(en)? -> antwoordt ProRail: Te achterhalen wat de oorzaak is waarom zoveel trillingen gegenereerd worden. Heeft dit te maken met de combinatie TRAXX-rijtuigen-TRAXX, misschien de snelheid, de as-lasten van de trein stellen, goederentreinen of misschien wel de ballast van het spoor.
• Wat gaat ProRail met deze uitkomsten doen? -> antwoordt ProRail: ProRail weet momenteel niet waar de overlast vandaag komt en heeft dus ook geen oplossing. Dus weten we ook niet welke maatregelen we moeten treffen.
Wel weten ze dat er geen geld is. ProRail geeft aan dat ze maatschappelijk verantwoordelijk zijn. Dat betekent dat ze overwogen belastinggeld moeten uitgeven. Hoe verhoudt zich deze bewering tot het wanbeleid van de overheid m.b.t. de aan/verkoop van de Fyra een aantal jaren geleden? Om die reden zijn de Intercity’s Direct (Eindhoven- Den Haag) voorzien van de TRAXX.
• Wordt er naar trillingen ook een volledig bodem onderzoek gehouden? -> antwoordt ProRail: Ja naast een trillingsonderzoek langs het traject Oisterwijk – Rijen – Dorst wordt ook een bodemonderzoek gehouden. Hierbij komt een meetwagen metingen verrichten. Hierbij wordt een bepaald gewicht bij een bepaalde hoogte losgelaten en daarbij worden de trillingen gemeten om de ondergrond in kaart te brengen.
• Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd: -> antwoordt ProRail: Langs het traject Oisterwijk – Rijen – Dorst worden op strategische plaatsen, die worden bepaald door het onderzoeksbureau (locaties waar de meeste klachten aanwezig zijn), op een afstand van 25 meter metingen uitgevoerd. Men doet onderzoek naar: trillingen afkomstig van wissels, overwegen, tunnels, soorten/type (ook het treintype die voor april 2017 over het trajct reden gaan weer rijden tbv dit onderzoek) treinen, snelheden, as-lasten etc.
Voor Oisterwijk: Annie stuurt een lijst naar Irene (ProRail) waarin zichtbaar is in welke straten de omwonende wonen de immateriële en materiele schade
lijden.

2 Afhandelingen klachten
Bart:
Het invullen van schadeformulier geeft ruimte voor interpretaties. Daarbij is het mogelijk om de vragen in het schadeformulier verkeerd te beoordelen en in te vullen, waardoor mogelijk verkeerde conclusies genomen worden door ProRail. Chiel (ProRail) erkent dat dit mogelijk is. ProRail gaat het schadeprotocol evalueren.

Annie: Er wordt door ProRail bij het aanmelden al een grote drempel neergelegd om de klachten te melden. De medewerker van ProRail aan de telefoon schermt in eerste instantie af met “De hinder van trillingen zijn bij wet nog niet vast gelegd en dus kunnen we niets doen”. Je moet echter doorvragen en duwen bij de medewerker dat de klacht serieus is en dat je een schadeformulier krijgt. Chiel (Prorail) geeft aan dat dit vervelend is dat dit zo gebeurd. (zie communicatie)

3      Bewijslast schade
Chiel (ProRail): Als de schadeclaim wordt afgewezen door ProRail omdat deze niet voldoet aan de criteria van TNO, dan moet diegene die de schadeclaim indient zelf met bewijslast komen zoals dat geregeld is in Nederland.
Bart: Hoe wordt bepaald dat de schade gevolg is van trillingen? Chiel (proRail)Een onafhankelijk onderzoekbureau (door ProRail betaald) bepaalt of er een verband is tussen de trillingen en de schade. Op basis van de uitspraak van het onderzoeksbureau kan ProRail besluiten tot uitbetalen van de schade. Als de bewoner het hier niet mee eens is kan deze een contra-expertise aanvragen.
Chiel (ProRail) gaf aan dat de bewoner recht heeft om het rapport van het onderzoeksbureau tegelijktijdig met ProRail kan inzien.
Chiel (ProRail) staat voor de transparantie en integriteit van ProRail.

4 Onderzoek
Het onderzoek zal in juli starten en duurt ongeveer twee maanden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Movaris. Na 4 tot 6 weken zal ProRail de eerste resultaten opvragen en beoordelen of verder onderzoek nodig is. In het derde kwartaal (medio sept/okt) worden de resultaten publiekelijk gemaakt. Hierop volgt dan wederom een informatieavond met bewoners. ProRail

5 Trillingen Oisterwijk
Chiel:
Er bestaat nog geen wetgeving voor trillingen in Nederland. Zolang deze wet niet aanwezig is, kan (hoeft) ProRail juridisch gezien niets te doen. Maandag 23 april stuurde Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur een brief naar de Tweede Kamer over de ontwikkeling van beleid voor trillingshinder van het spoor. In deze brief geeft zij op hoofdlijnen aan welke acties ze de komende tijd in gang gaat zetten.
ProRail gebruikt vooral het woord trillingshinder. Echter de omwonenden ervaren vanaf april 2017 trillingsoverlast. Voor die tijd is er altijd al trillingshinder en geluidshinder geweest.
Annie:
Als in de gemeentes Rijen al sinds 2011 serieuze klachten waren omtrent Trillingen, waarom is hier geen onderzoek naar verricht en meegenomen in de aanpassingen van Oisterwijk? -> antwoordt ProRail: Er is inderdaad geen onderzoek naar gedaan. De tunnel geeft inderdaad wel trillingen af.

6 Communicatie
De bewoners geven aan communicatie ondanks alle inspanningen op de achtergrond bij ProRail , zeer belangrijk is om de bewoners goed en tijdig te informeren. ProRail belooft verbetering.
Chiel (ProRail) neemt dit als feedback mee. Wij verwachten dat de communicatie vanaf nu beter gaat verlopen. Wellicht ligt hier een taak voor Irene (ProRail)

7 Tracébesluit
ProRail geeft aan dat het tracébesluit voornamelijk bedoeld is voor nieuwe trajecten.
Hoe is de procedure gelopen bij Oisterwijk? Vergunningen zijn aangevraagd bij de gemeente. Juriaan Donker heeft de vergunningen verleend.

8 Toekomst
Komende jaren zijn werkzaamheden aan de Betuwelijn in Duitsland. Daardoor komen er meer goederentreinen over de Brabantroute. Deze goederentreinen zullen ook langer worden. Er is een pilot aangevraagd om te mogen vervoeren tot 750 m lengte.
De TRAXX wordt medio 2021 vervangen door moderne (hopelijke stillere en minder trillingen veroorzakende) treinen
Het plan is dat medio 2026 het merendeel van het goederenvervoer via de route Meteren/Geldermalsen gaat verlopen.